Οι Υπηρεσίες μας

Ειδικό σύστημα καθαρισμόυ φωτοβολταϊκών πάνελ

-Καθαρισμός σκόνης επιφάνειας των φωτοβολταϊκών πάνελ

-Καθαρισμός και συντήρηση του χώρου εγκατάστασης

Εκχόρτωση, ράντισμα, ζιζανιοκτονία, καθαρισμός μικροοργανισμών, ζωυφίων και κάθε είδους βλάστησης του γηπέδου και της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης

Κατασκευή τοποθέτησης περίφραξης και κιγκλιδωμάτων, εργασία έμπηξης πασάλων και θεμελίωσης

-Περιποίηση του περιβάλλοντα χώρου όπως η σωστή και επίπεδη επιφάνεια του χώρου με την χρήση ειδικών μηχανημάτων όπως το Bobcat

-Συντήρηση, ολοκληρωμένος έλεγχος της επαγγελματικής φωτοβολταϊκής εγκατάστασης

-Πλήρης προληπτικός έλεγχος εγκατάστασης

Οι Συνεργάτες μας

Το σύστημα καθαρισμού Ksolara γεννήθηκε από την ιδέα των ειδικών στον κλάδο καθαρισμού και καθαρισμού ηλιακών πάνελ. Η ομάδα πριν από το Ksolara έψαχνε για μια λύση για να αυξήσει την παραγωγικότητα και την ικανότητα καθαρισμού, αλλά καμία επιλογή στην αγορά δεν ήταν αρκετά καλή.

Η εταιρεία μας Clean Your Solar, επίσημος συνεργάτης της Qleen προσφέρει τις υπηρεσίες με την χρήση των επαγγελματικών προϊόντων καθαρισμού της για όλες τις ανάγκες των πελατών μας. Τα μηχανήματα καθαρισμού ηλιακών πάνελ είναι σε θέση να καθαρίζουν μεγάλες ηλιακές εγκαταστάσεις χωρίς κανένα συμβιβασμό στην ποιότητα.

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν από τους εξειδικευμένους εκπροσώπους της CleanYour Solar και κλείστε ένα ΔΩΡΕΑΝ ραντεβού αυτοψίας και δημιουργίας της καλύτερης προσφοράς για μέγιστες αποδόσεις