Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους όρους χρήσης πριν ξεκινήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας. Η χρήση της ιστοσελίδας υποδηλώνει πλήρη και ανεπιφυλακτή αποδοχή των όρων χρήσης από μέρους σας. Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σελίδας για ενδεχόμενες αλλαγές.
Πρόσβαση στη ιστοσελίδα
Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει τις υπηρεσίες που παρέχει η ιστοσελίδα, χωρίς προειδοποίηση. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη αν η ιστοσελίδα δεν είναι προσβάσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή και για οποιαδήποτε περίοδο.
Άδεια χρήσης περιεχομένου
Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας και τα περιεχόμενά της  αποτελούν αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία.
Ενημέρωση περιεχομένου ιστοσελίδας
Η ιστοσελίδα  cleanyoursolar.gr ενημερώνεται τακτικά και το περιεχόμενό της τροποποιείται διαρκώς. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ελλιπή ενημέρωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
Αποτροπή κακόβουλης χρήσης
Απαγορεύεται ρητά κάθε απόπειρα διασποράς ιών, trojans, worms και κάθε άλλης μορφής κακόβουλου λογισμικού μέσω της ιστοσελίδας, καθώς και οι απόπειρες επιθέσεων denial-of-service. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά μπορεί να προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας.
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Η ιστοσελίδα cleanyoursolar.gr περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικές πήγες, για λόγους ενημέρωσης. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπουν οι εξωτερικοί σύνδεσμοι, καθώς και για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά μπορεί να προκύψει από τη χρήση των εξωτερικών συνδέσμων της ιστοσελίδας.
Υπηρεσία Newsletter
Τα Προσωπικά Στοιχεία (email) που συλλέγονται κατά την εγγραφή θα χρησιμοποιηθούν με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία και την προώθηση των υπηρεσίων της Clean Your Solar στα μέλη της κοινότητας που είναι εγγεγραμμένα στο Newsletter.
Τα στοιχεία που συλλέγονται δεν μεταπωλούνται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, αλλά η Clean Your Solar διατηρεί το δικαίωμα λήψης όποιων μέτρων, (π.χ. προσωρινή ή μόνιμη διακοπή παροχής της υπηρεσίας), κατά όσων χρησιμοποιούν την υπηρεσία κακόβουλα ή με ψευδή στοιχεία.
Ο Χρήστης έχει το δικαιώμα της διαγραφής από το newsletter, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει.
Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει είτε μέσω της Φόρμας είτε κάνοντας κλικ στο υποσέλιδο του εκάστοτε Ενημερωτικού Δελτίου.
Αν και η Clean Your Solar κάνει τα πάντα για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας και τα e-mail έχουν ελεγχθεί για ιούς και κάθε κακόβουλο λογισμικό, ωστόσο δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με προβλήματα (π.χ. τεχνικά προβλήματα, διακοπή της υπηρεσίας, σφάλματα, ιούς, κ.λπ.) που μπορούν να προκύψουν και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο χρήστης από την υπηρεσία.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε με την υπηρεσία.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.