Γιατί Πως Πότε – Αλήθειες για τον επαγγελματικό καθαρισμό φωτοβολταϊκών Πάνελ

Καθαρισμός και πλύσιμο των φωτοβολταϊκών; Για ποιο λόγο ;

H βασική αιτία που μειώνει την απόδοση μιας Φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, είναι η έλλειψη καθαριότητας των Φωτοβολταϊκών Πάνελ συνεπεία της ρύπανσης από το περιβάλλον. Η ατμοσφαιρική ρύπανση από : βιομηχανικά απόβλητα σε μορφή μικροσωματιδίων που μεταφέρονται από τον αέρα, περιττώματα πουλιών και εκκρίσεις εντόμων, γύρη φυτών και δένδρων, χώμα από την ύπαιθρο καθώς και από πολλούς άλλους παράγοντες που διεθνώς αποκαλούνται «soiling».

Οι επικαθίσεις αυτές στα πάνελ σύμφωνα με πολλές διεθνείς έρευνες και μελέτες που έχουν δημοσιευθεί, μπορούν να μειώσουν την απόδοση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου από 8% έως και 25%. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιμήκυνση του χρόνου απόσβεσης της επένδυσής λόγω της συνεχούς και αυξανόμενης απώλειας εισοδήματος. που προέρχεται από την απώλεια παραγωγής ενέργειας. Υπολόγισε μέσα από την εφαρμογή μας στο τέλος της σελίδας πόσο είναι η δική σου απώλεια σε ενέργεια και έσοδα και άρα το δικό σου οικονομικό όφελος όταν τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ είναι σωστά καθαρισμένα.

Πως;

Η λύση για τον σωστό καθαρισμό των φωτοβολταικών πάνελ και συνεπώς για τη διαφύλαξη της επένδυσης σας είναι μία και συνίσταται στον επαγγελματικό καθαρισμό των φωτοβολταϊκών πάνελ με αφαλατωμένο νερό (pure water).

Το αφαλατωμένο νερό παράγεται από τα μηχανήματα αντίστροφης όσμωσης (RO), ώστε να είναι εξαιρετικά υψηλής καθαρότητας (99%), με ουδέτερο PH, χωρίς άλατα και το οποίο τροφοδοτεί κατά τον καθαρισμό διαρκώς, με σταθερά υψηλή ποιότητα και σταθερή πίεση, τις ειδικές βούρτσες και τα pads καθαρισμού.

Τέτοια μηχανήματα αντίστροφης όσμωσης είναι τα συστήματα καθαρισμού φωτοβολταικών RODI Blue & RODI Black.

Τόσο οι ειδικές βούρτσες όσο και τα pads διαθέτουν μπεκ ψεκασμού και στερεώνονται σε ειδικά τηλεσκοπικά ή modular κοντάρια (προεκτάσεις) κατασκευασμένα από ελαφρά υλικά, όπως: αλουμίνιο, fiber glass, carbon fiber κλπ, ώστε ο καθαρισμός να γίνεται από απόσταση διασφαλίζοντας τόσο την ασφάλεια των Φωτοβολταϊκών Πάνελ όσο και αυτή των χειριστών.

Η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος καθαρισμού των φωτοβολταΪκών πάνελ με τη χρήση πάντα αφαλατωμένου νερού και βιοδιασπώμενου οικολογικού καθαριστικού, ενδείκνυται κυρίως στις περιπτώσεις Οικιακών Φωτοβολταικών όπου ο κλασικός καθαρισμός δεν είναι εφικτός κυρίως λόγω μεγάλης δυσκολίας στην πρόσβαση αλλά και στα Εταιρικά Φωτοβολταικά Πάρκα όπου επιδιώκεται μια μακροχρόνια οικονομική και αξιόπιστη λύση.

Πότε;
Η καλύτερη περίοδος για τον καθαρισμό των φωτοβολταϊκών πάνελ είναι μεταξύ Μαρτίου και Οκτωβρίου, επειδή κατά τη διάρκεια αυτών των οκτώ ((8) μηνών, το Φωτοβολταϊκό Πάρκο παράγει περίπου το 90% της συνολικής του ενέργειας.
Ανάλογα με το είδος των ρύπων (τοποθεσία της εγκατάστασης), πρέπει να γίνονται τρεις (3) τουλάχιστον καθαρισμοί ανά έτος:
Πρώτος καθαρισμός μεταξύ τέλος Μαρτίου και αρχές Απριλίου
Δεύτερος καθαρισμός μεταξύ τέλος Μαίου και αρχές Ιουνίου
Τρίτος καθαρισμός μεταξύ τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου
ενώ ενδιάμεσοι καθαρισμοί θα πρέπει να γίνονται οπωσδήποτε με τη μεσολάβηση έκτακτων καιρικών φαινομένων (λασποβροχές).

Μεταξύ Μαρτίου και Οκτωβρίου παράγεται το 90% της συνολικής ετήσιας ενέργειας σύμφωνα με τις μετρήσεις του εν λόγω Φωτοβολταϊκού Πάρκου εγκατεστημένου επί στέγης εργοστασίου στη Β. Ιταλία.